Адно акно: +375 (17) 272 98 79
Кансультацыі па аб’ектам ПУ: +375 (17) 272 94 90

Курс разлічаны на 36 гадзін (пяць дзён) і ўключае тэмы:

 • роля і месца інтэлектуальнай уласнасці (ІУ) у інавацыйным працэсе; вынікі інтэлектуальнай дзейнасці (ВІД);
 • авторское право и смежные права: объекты авторского права и смежных прав; служебные объектаўтарскае права і сумежныя правы: аб'екты аўтарскага права і сумежных правоў; службовыя аб'екты аўтарскага права; прынцыпы і ўмовы ўзнікнення, рэалізацыі і абароны аўтарскіх і сумежных правоў; кіраванне маёмаснымі правамі аўтараў у Рэспубліцы Беларусь; аўтарскі дагавор; міжнародныя дагаворы ў галіне аўтарскага права і сумежных правоў;
 • прамысловая ўласнасць: сістэмы патэнтавання; міжнароднае супрацоўніцтва ў галіне ІУ; аб'екты і суб'екты правоў прамысловай уласнасці; службовыя аб'екты права прамысловай уласнасці; афармленне правоў на аб'екты права прамысловай уласнасці: умовы патэнтаздольнасці аб'ектаў права прамысловай уласнасці; складанне і афармленне заяўкі на вынаходства і карысную мадэль Рэспублікі Беларусь; афармленне міжнародных заявак; дагавор аб патэнтнай кааперацыі (РСТ); складанне і афармленне заяўкі на таварны знак; складанне і афармленне заяўкі на прамысловы ўзор;
 • патэнтавая інфармацыя і патэнтавая дакументацыя: вызначэнне, відавы склад патэнтнай дакументацыі і яе асаблівасці; стандартызацыя ў патэнтнай дакументацыі; афіцыйныя выданні патэнтных ведамстваў і іх структура; міжнародныя класіфікацыі ОПС (МПК, МКТУ, МКПО); выкарыстанне патэнтнай інфармацыі; даведачна-пошукавы апарат; электронныя патэнтна-інфармацыйныя рэсурсы і базы даных; патэнтна-інфармацыйнае забеспячэнне;
 • патэнтныя даследаванні: паняцце «патэнтныя даследаванні»; СТБ 1180-99 «Патэнтныя даследаванні. Змест і парадак правядзення»; асноўныя метады правядзення патэнтных даследаванняў; віды патэнтных даследаванняў на розных стадыях жыццёвага цыкла аб'екта тэхнікі (АТ): вызначэнне тэхнічнага ўзроўню АТ, тэндэнцый развіцця, праверка патэнтнай чысціні АТ;
 • пошук патэнтавых дакументаў па базах дадзеных вынаходак і карысных мадэляў з выкарыстаннем рэсурсаў сеткі Інтэрнэт; інфармацыйны пошук па базах міжнародных таварных знакаў і таварных знакаў, зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь;
 • ўвядзенне ў грамадзянскі абарот аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці: асноўныя спосабы ўвядзення аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці (АIУ) ў грамадзянскі абарот; неабходныя ўмовы для ўвядзення АIУ ў грамадзянскі абарот;
 • перадача правоў на АIУ: асноўныя формы перадачы правоў на АIУ; прававая і эканамічная сутнасць ліцэнзійнага дагавора; віды ліцэнзіі; класіфікацыя дагавораў іх структура і змест; дзяржаўная рэгістрацыя дагавораў;
 • дазвол спрэчак і абарона правоў у галіне інтэлектуальнай уласнасці: парушэнні правоў IУ і формы іх абароны; дасудовы парадак разгляду спрэчак па пытаннях охраноспособности аб'ектаў права прамысловай уласнасці; грамадзянска-прававыя спосабы абароны правоў IУ; адміністрацыйная і крымінальная адказнасць за парушэнні аўтарскага права, сумежных правоў і правоў прамысловай уласнасці
 • камерцыйнае выкарыстанне АIУ: выкарыстанне АIУ пры вытворчасці прадукцыі; выкарыстанне АIУ як прадукту; метады ацэнкі кошту АIУ (затратны, прыбытковы, рынкавы); пастаноўка АIУ на бухгалтарскі ўлік у якасці нематэрыяльных актываў (НМА); падаткаабкладанне АIУ у складзе НМА арганізацыі; ўнясенне правоў на АIУ ў статутны фонд камерцыйных арганізацый;
 • палітыка арганізацыі ў сферы кіравання IУ, асноўныя мэты, задачы і прынцыпы; размеркаванне функцый у сістэме кіравання IУ арганізацыі; працэс кіравання інтэлектуальнай уласнасцю;
 • рацыяналізатарская дзейнасць на прадпрыемствах і ў арганізацыях.

Прэйскурант коштаў на аказанне платных паслуг па навучанні Нацыянальным цэнтрам інтэлектуальнай уласнасці.

Слухачы забяспечваюцца інфармацыйнымі матэрыяламі.

Па заканчэнні заняткаў выдаецца даведка аб навучанні, устаноўленага Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь ўзору. 

Адукацыйныя паслугі аказваюцца на падставе дагавора аб платных паслугах у сферы адукацыі і аплачваюцца шляхам пералічэння грашовых сродкаў на пазабюджэтны рахунак Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці.
Рэгістрацыя на навучанне праводзіцца пастаянна. Запаўненне заяўкі (для фізічных асобдля юрыдычных асоб) з'яўляецца неабходнай умовай.

Заяўку на навучанне варта накіраваць па электроннай пошце edu.dept@ncip.by або па факсе: +375 (17) 272 99 02.
Не пазней, чым за тыдзень да пачатку заняткаў неабходна пацвердзіць удзел па тэлефоне +375 (17) 272 99 02.
Заняткі праводзяцца па адрасе: г. Мінск, вул. Казлова 20, к. 109. Пачатак заняткаў у 9.30.

Вверх