Адно акно: +375 (17) 272 98 79
Кансультацыі па аб’ектам ПУ: +375 (17) 272 94 90

Рэгістрацыя ліцэнзійных дагавораў, дагавораў саступкі, дагавораў закладу, а таксама дагавораў комплекснай прадпрымальніцкай ліцэнзіі (франчайзінгу)

ПЕРАДАЧА ПРАВОЎ НА АБ'ЕКТЫ ПРАВА ПРАМЫСЛОВАЙ УЛАСНАСЦІ

Нарматыўныя прававыя акты:

 • Гражданский кодекс Республики Беларусь от 07.12.1998 № 218-З;
 • Закон Республики Беларусь от 16.12.2002 № 160-З «О патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы»;
 • Закон Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания»;
 • Закон Республики Беларусь от 13.04.1995 № 3725-XII «О патентах на сорта растений»;
 • Закон Республики Беларусь от 07.12.1998 № 214-З «О правовой охране топологий интегральных микросхем»
 • Закон Республики Беларусь от 05.01.2013 № 16-З «О коммерческой тайне»;
 • Инструкция о порядке регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) (утверждена постановлением Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь от 15.04.2009 № 6;
 • Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права промышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на товарный знак, знак обслуживания и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)
 • Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-3 Приложения 23

ПЕРАЛІК ДАКУМЕНТАЎ, НЕАБХОДНЫХ ДЛЯ РЭГІСТРАЦЫІ ЛІЦЭНЗІЙНАГА ДАГАВОРА, ДАГАВОРА САСТУПКІ, ДАГАВОРА ЗАКЛАДУ, ДАГАВОРА КОМПЛЕКСНАЙ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ЛІЦЭНЗІІ (ФРАНЧАЙЗІНГУ)

У адпаведнасці з пунктам 1.4. Пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21.03.2009 № 346 «Аб рэгістрацыі ліцэнзійных дагавораў, дагавораў саступкі правоў на аб'екты права прамысловай уласнасці, дагавораў аб залогу маёмасных правоў, засведчаных пасведчаннем на таварны знак, знак абслугоўвання і дагавораў комплекснай прадпрымальніцкай ліцэнзіі (франчайзінгу)» у патэнтны орган падаюцца для рэгістрацыі:

 • заява аб рэгістрацыі дагавора;
 • дагавор у трох экзэмплярах (два асобніка – арыгіналы, адзін асобнік – завераная заяўнікам копія), за выключэннем рэгістрацыі ліцэнзійнага дагавора ў дачыненні да таварнага знака;
 • даверанасць (у выпадку вядзення спраў праз прадстаўніка);
 • дакумент, які пацвярджае выплату патэнтнай пошліны (памер пошліны ўсталяваны ў пунктах 8.3, 8.4 Приложения 23 да Асаблівай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь);
 • арыгінал пасведчання на таварны знак, знак абслугоўвання і дадатку да пасведчання (для дагавору саступкі права на таварны знак, знак абслугоўвання, для дагавору закладу).

ПЕРАЛІК ДАКУМЕНТАЎ, НЕАБХОДНЫХ ДЛЯ РЭГІСТРАЦЫІ ЗМЯНЕННЯЎ ДА ЛІЦЭНЗІЙНАГА ДАГАВОРА, ДАГАВОРА САСТУПКІ, ДАГАВОРА ЗАКЛАДУ, ДАГАВОРА КОМПЛЕКСНАЙ ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЙ ЛІЦЭНЗІІ (ФРАНЧАЙЗІНГУ)

У адпаведнасці з пунктам 1.4.3. Пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 21.03.2009 № 346 «Аб рэгістрацыі ліцэнзійных дагавораў, дагавораў саступкі права на аб'екты права прамысловай уласнасці, дагавораў аб залогу маёмасных правоў, удостоверяемых пасведчаннем на таварны знак, знак абслугоўвання і дагавораў комплекснай прадпрымальніцкай ліцэнзіі (франчайзінгу)» у патэнтны орган падаюцца для рэгістрацыі змяненняў:

 • заява аб рэгістрацыі змены;
 • пагадненне бакоў дагавора аб унясенні змяненняў у трох экземплярах (два асобніка – арыгіналы, адзін асобнік – завераная заяўнікам копія), за выключэннем рэгістрацыі змяненняў у ліцэнзійны дагавор у дачыненні да таварнага знака;
 • даверанасць (у выпадку вядзення спраў праз прадстаўніка);
 • дакумент, які пацвярджае выплату патэнтнай пошліны (памер пошліны ўсталяваны у пункце 8.5 Приложения 23 да Асаблівай часткі Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь).

Бланкі заяў

Рэквізіты для выплаты патэнтных пошлін

Вверх