Кансультацыi: +375 (17) 272 52 99
Прыём заявак: +375 (17) 272 98 79
Патэнтна-інфармацыйныя паслугі: +375 (17) 392 52 19

Апеляцыйны савет створаны ў 1995 годзе як спецыялізаванае падраздзяленне Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці (далей - Цэнтр), якое ажыццяўляе дасудовае ўрэгуляванне спрэчак па пытаннях аховаздольнасці аб'ектаў права прамысловай уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь.

 Арганізацыяй працы Апеляцыйнага савета займаецца аддзел дасудовага ўрэгулявання.


Апеляцыйны савет разглядае:

скаргі:

 • на рашэнні, прынятыя па выніках папярэдняй экспертызы:
  -заяўкі на выдачу патэнта на вынаходства;
  -заяўленага на рэгістрацыю ў якасці тавмарнага знака або знака абслугоўвання (далей – таварны знак) абазначэння;
  -заяўкі на выдачу патэнта на гатунак расліны;
  -заяўкі на рэгістрацыю і прадастаўленне права карыстання найменнем месца паходжання тавару;

 • на рашэнні, прынятыя па выніках патэнтнай экспертызы:
  -заяўкі на выдачу патэнта на вынаходства;
  -заяўкі на выдачу патэнта на гатунак расліны;
 • на рашэнні, прынятыя па выніках экспертызы:
  -заяўкі на выдачу патэнта на карысную мадэль;
  -заяўкі на выдачу патэнта на прамысловы ўзор;
  -заяўленага на рэгістрацыю ў якасці таварнага знака абазначэння;
  -заяўкі на рэгістрацыю тапалогіі інтэгральнай мікрасхемы;
  -заяўкі на рэгістрацыю і прадастаўленне права карыстання найменнем месца паходжання тавару;
 • на рашэнні, прынятыя па выніках паўторнай экспертызы заяўленага на рэгістрацыю ў якасці таварнага знака абазначэння;

 • на рашэнне аб адмове ў прадастаўленні права карыстання зарэгістраваным найменнем месца паходжання тавару;

пярэчанні:

 • супраць выдачы патэнта на вынаходства, патэнта на карысную мадэль, патэнта на прамысловы ўзор, патэнта на гатунак расліны;
 • супраць прадастаўлення прававой аховы таварнаму знаку;
 • супраць рэгістрацыі наймення месца паходжання тавару;
 • супраць выдачы пасведчання на права карыстання найменнем месца паходжання тавару;

заявы:

 • аб прызнанні таварнага знака або абазначэння, які выкарыстоўваецца ў якасці таварнага знака, агульнавядомым у Рэспубліцы Беларусь таварным знакам;
 • аб спыненні прававой аховы агульнавядомага ў Рэспубліцы Беларусь таварнага знака;
 • аб спыненні дзеяння рэгістрацыі наймення месца паходжання тавару;
 • аб спыненні дзеяння пасведчання на права карыстання найменнем месца паходжання тавару.


Дзейнасць Апеляцыйнага савета рэгламентуецца Палажэннем аб Апеляцыйным савеце пры патэнтавым органе, зацверджаным пастановай Камітэта па навуцы і тэхналогіях пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь 10 студзеня 2003 г. №2.

Скаргі, пярэчанні і заявы, якія падаюцца ў Апеляцыйны савет, разглядаюцца ў адпаведнасці з Палажэннем аб парадку падачы скаргаў, пярэчанняў і іх разгляду Апеляцыйным саветам пры патэнтным органе, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 снежня 2009 г. № 1679, а таксама Палажэннем аб парадку падачы скаргаў, пярэчанняў, заяў у дачыненні да найменняў месцаў паходжання тавараў і іх разгляду Апеляцыйным саветам пры патэнтным органе, зацверджаным загадам генеральнага дырэктара Цэнтра ад 19.06.2018 № 55.

Разгляд Апеляцыйным саветам скарг і пярэчанняў у дачыненні да тапалогій інтэгральных мікрасхем і гатункаў раслін ажыццяўляецца на падставе норм законаў Рэспублікі Беларусь ад 7 снежня 1998 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем» ад 13 красавіка 1995 года «О патентах на сорта растений».

Разгляд заяў аб прызнанні таварнага знака агульнавядомым у Рэспубліцы Беларусь праводзіцца Апеляцыйным саветам у адпаведнасці з Правіламі прызнання таварнага знака агульнавядомым ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджанымі пастановай Дзяржаўнага патэнтавага камітэта Рэспублікі Беларусь ад 9 жніўня 2001 г. № 2.

Падача скаргі, пярэчанні, заявы

Скарга падаецца ў Цэнтр заяўнікам па адпаведнай заяўцы самастойна альбо праз патэнтнага паверанага Рэспублікі Беларусь. 

Пярэчанне, заява падаюцца ў Цэнтр асобай самастойна або праз прадстаўніка, у тым ліку патэнтнага паверанага Рэспублікі Беларусь. 

Асобы, якія маюць пастаяннае месца знаходжання або пастаяннае месца жыхарства ў замежных дзяржавах, вядуць справы, звязаныя са скаргай, пярэчаннем, заявай у дачыненні да вынаходстваў, карысных мадэляў, прамысловых узораў, таварных знакаў і найменняў месцаў паходжання тавараў, праз патэнтных павераных Рэспублікі Беларусь, калі іншае не прадугледжана міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь. 

Умовы падачы скаргі, пярэчанні, заявы

Да скаргі, пярэчання, заявы прыкладаюцца:

 • дакумент, які пацвярджае выплату пошліны за падачу скаргі, пярэчанні або заявы ва ўстаноўленым памеры;
 • даверанасць, аформленая ў адпаведнасці з заканадаўствам, калі скарга, пярэчанне або заяву падаюцца праз прадстаўніка;
 • да пярэчання супраць выдачы патэнта на карысную мадэль прыкладаецца хадайніцтва аб праверцы карыснай мадэлі на адпаведнасць умовам патэнтаздольнасці, устаноўленым заканадаўствам, разам з дакументам, які пацвярджае выплату патэнтнай пошліны за правядзенне такой праверкі ва ўстаноўленым памеры.

Пры афармленні ў адпаведнасці з заканадаўствам даверанасці на прадстаўніцтва інтарэсаў даверніка ў Апеляцыйным савеце рэкамендуецца ўказваць канкрэтныя паўнамоцтвы, неабходныя для гэтай мэты, напрыклад:
на падпісанне, падачу, змяненне, водгук скаргаў (пярэчанняў, заяў);
на падпісанне, падачу водгукаў на пярэчанні, якія змяшчаюць довады па матывах аспрэчвання патэнта, пасведчання або рэгістрацыі, супраць якіх пададзена пярэчанне;
на ўдзел у разглядзе скаргаў (пярэчанняў, заяў), уключаючы паўнамоцтвы на выступленне на пасяджэнні калегіі Апеляцыйнага савета, дачу тлумачэнняў па матэрыялах справы, заяву адводаў членам калегіі Апеляцыйнага савета;
на падпісанне дакументаў, звязаных з справаводствам у Апеляцыйным савеце, вядзенне перапіскі, атрыманне любых дакументаў і гэтак далей.

Даверанасць ад імя юрыдычнай асобы павінна быць падпісана яго кіраўніком. Калі даверанасць падпісана іншай асобай, неабходна прадастаўленне дакументаў, якія пацвярджаюць паўнамоцтвы дадзенай асобы на падпісанне даверанасці ад імя юрыдычнай асобы.

Апеляцыйным саветам не прымаюцца да разгляду скаргі, пярэчанні, заявы, якія не адпавядаюць патрабаванням, устаноўленым заканадаўствам, у прыватнасці пунктамі 4-11 і 13 Палажэння аб парадку падачы скаргаў, пярэчанняў і іх разгляду Апеляцыйным саветам пры патэнтным органе, зацверджанага пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22 снежня 2009 г. № 1679. Пры гэтым патэнтавая пошліна за падачу скаргі, пярэчанні, заявы не вяртаецца.

Пасля ліквідацыі недахопаў, якія з'явіліся прычынай непрыняцця да разгляду скаргі, пярэчання, заявы, яны могуць быць пададзены зноў пры ўмове выплаты патэнтнай пошліны ў памеры, устаноўленым заканадаўствам.

У выпадку прадстаўлення да раней пададзенага пярэчання дадатковых матэрыялаў Апеляцыйным саветам правяраецца, не змяняюць яны прававыя падставы такога пярэчання (матэрыялы лічацца змяняючымі прававыя падставы, калі ў іх паказана на парушэнне іншых, чым у пярэчанні, умоў патэнтаздольнасці або на наяўнасць іншых, чым у пярэчанні, падстаў для адмовы ў рэгістрацыі таварнага знака, назвы месца паходжання тавару або выдачы пасведчання на права карыстання найменнем месца паходжання тавару). Такія матэрыялы могуць быць аформлены ў якасці самастойнага пярэчанні. 

Разгляд скаргі, пярэчанні, заявы

Скаргі разглядаюцца на пасяджэнні калегіі Апеляцыйнага савета на працягу аднаго месяца, пярэчанні і заявы – на працягу шасці месяцаў з даты іх паступлення ў Цэнтр.

Удзельнікамі разгляду скаргаў, пярэчанняў, заяў могуць быць: асоба, якая падала скаргу, пярэчанне, заява, уладальнік аспрэчваемага патэнта, рэгістрацыі, пасведчання, іх прадстаўнікі. Няяўка любога з удзельнікаў разгляду скаргі, пярэчанні або заявы, які нплежна апавешчаны аб даце і месцы правядзення пасяджэння калегіі, не з'яўляецца перашкодай да іх разгляду.

Асоба, якая падала скаргу, пярэчанне, заяву, або яе прадстаўнік, які апавешчаны належным чынам аб прыняцці скаргі, пярэчанні, заявы да разгляду, могуць адклікаць пададзеныя скаргу, пярэчанне, заяву да абвяшчэння рэзалютыўнай частцы рашэння Апеляцыйнага савета, пры гэтым патэнтавая пошліна за падачу скаргі, пярэчання, заявы не вяртаецца.

Пры спыненні вытворчасці па пярэчанні і заявы паўторны зварот у Апеляцыйны савет па спрэчцы паміж тымі ж бакамі, аб тым жа прадмеце і па тых жа падставах, а па скарзе - па тым жа прадмеце і па тых жа падставах не дапускаецца.

На працягу пяці рабочых дзён з даты прыняцця рашэння па скарзе, на працягу двух месяцаў з даты прыняцця рашэння па пярэчанні або заявы Апеляцыйным саветам рыхтуецца рашэнне, якое змяшчае матывіровачную частку, і яго копія накіроўваецца ўдзельнікам разгляду скаргі, пярэчанні або іх прадстаўнікам. 

На працягу шасці месяцаў з даты атрымання рашэння Апеляцыйнага савета яно можа быць абскарджана ў судовую калегію па справах інтэлектуальнай уласнасці Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь ў парадку, устаноўленым заканадаўствам.

Рашэнне Апеляцыйнага савета, прынятае па выніках разгляду заявы аб прызнанні таварнага знака або абазначэння, які выкарыстоўваецца ў якасці таварнага знака, агульнавядомым у Рэспубліцы Беларусь таварным знакам, можа быць абскарджана ў судовай калегіі па справах інтэлектуальнай уласнасці Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь асобай, якая падала паказаную заяву, на працягу шасці месяцаў з даты атрымання гэтага рашэння ці іншай твар на працягу шасці месяцаў з даты публікацыі звестак, якія адносяцца да гэтага агульнавядомага ў Рэспубліцы Беларусь таварнага знака, у афіцыйным бюлетэні.

Атрымаць кансультацыю па пытаннях дзейнасці Апеляцыйнага савета можна:


Вверх