Адно акно: +375 (17) 272 98 43
Кансультацыі па аб’ектам ПУ: +375 (17) 272 97 14

Правы выканаўцы прызнаюцца за ім, калі:

 • выканаўца з’яўляецца грамадзянінам Рэспублікі Беларусь;
 • выкананне упершыню мела месца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;
 • выкананне запісана на фанаграму;
 • выкананне, не запісанае на фанаграму, уключана ў перадачу ў эфір або перадачу па кабелі;
 • у іншых выпадках, прадугледжаных міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Права вытворцы фанаграмы прызнаюцца за ім, калі:

 • вытворца фанаграмы з’яўляецца грамадзянінам або юрыдычнай асобай Рэспублікі Беларусь;
 • фанаграма ўпершыню апублікаваная на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь;
 • у іншых выпадках, прадугледжаных міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Права арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання прызнаюцца за ёй, калі арганізацыя мае афіцыйнае месцазнаходжанне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь і ажыццяўляе перадачы з перадатчыкаў, размешчаных на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама ў іншых выпадках, прадугледжаных міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь.

Сумежныя правы распаўсюджваюцца на выканання, фанаграмы, перадачы арганізацый эфірнага або кабельнага вяшчання.

Да выканання ставяцца выканання артыстаў-выканаўцаў і дырыжораў, пастаноўкі рэжысёраў-пастаноўшчыкаў спектакляў.

Для ўзнікнення і ажыццяўлення сумежных правоў не патрабуецца выкананне якіх-небудзь фармальнасцяў.

Суб’ектамі сумежных правоў з’яўляюцца выканаўцы, вытворцы фанаграм, арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання.

Выканаўца ажыццяўляе якія належаць яму правы пры ўмове захавання правоў аўтара выкананага творы.

Вытворца фанаграмы, арганізацыя эфірнага або кабельнага вяшчання ажыццяўляюць права, якія належаць ім, ў межах правоў, атрыманых па дагаворах з выканаўцам і аўтарам твору, які запісваецца альбо перадаецца ў эфір або па кабелі.

Пры адсутнасці доказаў іншага выканаўцам або вытворцам фанаграмы лічыцца асоба, названае ў якасці выканаўцы ці вытворцы фанаграмы на кожным экзэмпляры фанаграмы.

Выканаўца і вытворца фанаграмы, а таксама іншы ўладальнік права на выкананне або фанаграму для абвесткі аб сваіх правах мае права па сваім меркаванні выкарыстоўваць знак аховы сумежных правоў, які змяшчаецца на кожным экзэмпляры фанаграмы і абавязкова складаецца з трох элементаў:

 • лацінскай літары "P" у акружнасці;
 • імя (наймення) праваўладальніка;
 • года першага апублікавання фанаграмы.

Выканаўцу ў дачыненні да яго выканання належаць асабістыя немаёмасныя правы:

 • права аўтарства ў дачыненні да выканання, гэта значыць права прызнавацца выканаўцам;
 • права на імя, гэта значыць права выкарыстоўваць ці дазваляць выкарыстоўваць выкананне пад сапраўдным імем выканаўцы, выдуманым імем (псеўданімам) або без пазначэння імя (ананімна);
 • права на недатыкальнасць выканання, гэта значыць права, якое пазначае, што без згоды выканаўцы не дапускаецца ўнясенне ў яго выкананне любых змяненняў, скарачэнняў і дапаўненняў, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных Законам Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах». Выканаўца мае права пярэчыць супраць усякага скажэнні ці іншай змены свайго выканання, здольных нанесці шкоду яго рэпутацыі.

Асабістыя немаёмасныя правы належаць выканаўцу незалежна ад выключнага права на выкананне і захоўваюцца за ім у выпадку пераходу (перадачы) выключнага права да іншай асобе.

Асабістыя немаёмасныя правы выканаўцы неадчужальныя і неперадаваныя. Любыя пагадненні, накіраваныя на адмову ад асабістых немаёмасных правоў выканаўцы, нікчэмныя.

Выканаўцу ці іншаму праваўладальніку належыць выключнае права на выкананне.

Выключнае права на выкананне азначае права выканаўцы ці іншага праваўладальніка выкарыстоўваць выкананне па сваім меркаванні ў любой форме і любым спосабам. Пры гэтым выканаўцу ці іншаму праваўладальніку належыць права дазваляць або забараняць іншым асобам выкарыстоўваць выкананне.

Выкарыстаннем выканання прызнаюцца:

 • запіс выканання;
 • прайграванне запісу выканання;
 • распаўсюд запісу выканання пры продажы ці іншай перадачы права ўласнасці. Калі запіс выканання была праведзена з дазволу выканаўцы ці асобнікі запісу выканання былі правамерна ўведзены ў грамадзянскі абарот на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з дапамогай іх продажу ці іншай перадачы права ўласнасці, то дапускаецца іх далейшае распаўсюджванне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь без згоды выканаўцы ці іншага праваўладальніка і без выплаты ім ўзнагароды;
 • пракат арыгінала або асобнікаў запісу выканання;
 • публічнае выкананне запісу выканання, а таксама публічнае выкананне пастаноўкі рэжысёра-пастаноўшчыка спектакля ці яе запісу;
 • перадача выканання або яго запісы ў эфір;
 • перадача выканання або яго запісу па кабелі;
 • іншае паведамленне выканання для ўсеагульнага ведама;
 • іншыя магчымыя спосабы выкарыстання выканання.

Выключнае права на выкананне не дзейнічае ў дачыненні да прайгравання, перадачы ў эфір ці перадачы па кабелю, а таксама публічнага выканання запісу выканання ў выпадку, калі такая запіс была праведзена са згоды выканаўцы, а яе прайграванне, перадача ў эфір ці перадача па кабелю альбо публічнае выкананне ажыццяўляюцца ў тых жа мэтах, для якіх было атрымана згода выканаўцы пры запісе выканання.

Заключэнне дагавора на выкананне ў складзе аўдыёвізуальнага твора паміж выканаўцам і вытворцам аўдыёвізуальнага твора цягне прадастаўленне выканаўцам вытворцу аўдыёвізуальнага твора выключнага права на выкарыстанне выканання ў складзе аўдыёвізуальнага твора, калi iншае не прадугледжана дагаворам.

Прадастаўленне выканаўцам такога права абмяжоўваецца выкарыстаннем аўдыёвізуальнага твора і, калі іншае не прадугледжана дагаворам, не ўключае правоў на асобнае выкарыстанне гуку ці малюнкаў, зафіксаваных у аўдыёвізуальных творах.

Выканаўца (спадкаемцы выканаўцы) мае права на атрыманне ўзнагароджання за кожны спосаб выкарыстання выканання трэцімі асобамі, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных главой 4 Закона Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» і (або) дагаворам. Памер ўзнагароджання, якi выплачваецца выканаўцу (спадкаемцам выканаўцы) за выкарыстанне выканання, не можа быць нiжэйшым за памер, устаноўлены Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Сумежныя правы на сумеснае выкананне належаць сумесна членам калектыву выканаўцаў, якія прымалі ўдзел у яго стварэнні, у тым ліку рэжысёру-пастаноўшчыку спектакля, дырыжору, артыстам-выканаўцам, незалежна ад таго, утворыць ці такое выкананне непарыўнае цэлае або складаецца з элементаў, кожны з якіх мае самастойнае значэнне.

Сумежныя правы на сумеснае выкананне рэалізуюцца кіраўніком калектыву выканаўцаў, а пры яго адсутнасці - сумесна членамі калектыву выканаўцаў, калi iншае не прадугледжана дагаворам паміж імі.

Калі сумеснае выкананне ўтварае непарыўнае цэлае, то ні адзін з членаў калектыву выканаўцаў не мае права без дастатковых падстаў забараніць іншым чальцам калектыву выканаўцаў выкарыстанне гэтага выканання.

Элемент сумеснага выканання, выкарыстанне якога магчыма незалежна ад іншых элементаў, то ёсць элемент, які мае самастойнае значэнне, можа быць выкарыстаны стварыўшым яго выканаўцам па сваім меркаванні, калі іншае не прадугледжана дагаворам паміж членамі калектыву выканаўцаў.

Кожны з членаў калектыву выканаўцаў мае права самастойна прымаць меры па абароне сваіх сумежных правоў на сумеснае выкананне, у тым ліку ў выпадку, калі такое выкананне ўтварае непарыўнае цэлае.

Да правах на службовае выкананне, у тым ліку на сумеснае службовае выкананне, прымяняюцца па аналогіі палажэнні артыкула 17 Закона Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах».

Службовым выкананнем з’яўляецца выкананне, якое ажыццяўляецца па заданні наймальніка або ў парадку выканання абавязкаў, абумоўленых працоўным дагаворам.

Выключнае права на службовае выкананне з моманту яго стварэння пераходзіць да наймальніка, калі іншае не прадугледжана дагаворам паміж ім і выканаўцам.

У выпадках, прадугледжаных дагаворам паміж наймальнікам і выканаўцам, калі выключнае права на службовае выкананне належыць наймальніку, выканаўца (спадкаемцы выканаўцы) мае права на атрыманне ўзнагароджання за выкарыстанне гэтага выканання.

Калі наймальнік на працягу пяці гадоў з дня, калі да яго перайшло выключнае права на службовае выкананне, не пачне выкарыстанне гэтага выканання ці не перадасць выключнае права на гэтае выкананне іншай асобе, выключнае права на службовае выкананне пераходзіць да выканаўцы, калi iншае не прадугледжана дагаворам паміж наймальнікам і выканаўцам.

Пасля ліквідацыі юрыдычнай асобы - наймальніка, а таксама ў выпадку смерці фізічнай асобы - наймальніка пры адсутнасці ў яго спадкаемцаў выключнае права на службовае выкананне аўтаматычна пераходзіць да яго выканаўцу, у выпадку смерці выканаўцы - да яго нашчадкаў ў парадку, устаноўленым заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.

Выканаўца службовага выканання не мае права перашкаджаць яго абнародаванню наймальнікам, а таксама рэалізаваць належачае яму права на адозву.

Наймальнік, які валодае выключным правам на службовае выкананне, мае права пры выкарыстанні службовага выканання ўказваць сваё імя або найменне альбо патрабаваць іх ўказанне.

Наймальнік, які валодае выключным правам на службовае выкананне, мае права ўносіць у яго змяненні, скарачэння і дапаўненні, выкліканыя неабходнасцю адаптацыі выканання да пэўных умоў яго выкарыстання, без атрымання на гэта згоды выканаўцы службовага выканання, калi iншае не прадугледжана дагаворам паміж наймальнікам і выканаўцам. Пры гэтым наймальнік абавязаны паказаць ў выкананне аб ажыццёўленай ім адаптацыі.

Вытворцу фанаграмы ці іншаму праваўладальніку належыць выключнае права на фанаграму.

Выключнае права на фанаграму азначае права вытворцы фанаграмы ці іншага праваўладальніка выкарыстоўваць фанаграму па сваім меркаванні ў любой форме і любым спосабам. Пры гэтым вытворцу фанаграмы ці іншаму праваўладальніку належыць права дазваляць або забараняць іншым асобам выкарыстоўваць фанаграму.

Выкарыстаннем фанаграмы прызнаюцца:

 • прайграванне фанаграмы;
 • распаўсюд арыгінала ці асобнікаў фанаграмы пры продажы ці іншай перадачы права ўласнасці. Калі асобнікі правамерна апублікаванай фанаграмы ўведзены з дазволу вытворцы фанаграмы ці іншага праваўладальніка ў грамадзянскі абарот на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з дапамогай іх продажу ці іншай перадачы права ўласнасці, то дапускаецца іх далейшае распаўсюджванне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь без згоды вытворцы фанаграмы ці іншага праваўладальніка і без выплаты ім узнагароджання;
 • імпарт асобнікаў фанаграмы, уключаючы асобнікі, вырабленыя з дазволу вытворцы фанаграмы ці іншага праваўладальніка;
 • пракат арыгінала або асобнікаў фанаграмы;
 • публічнае выкананне фанаграмы;
 • перадача фанаграмы ў эфір;
 • перадача фанаграмы па кабелі;
 • паведамленне фанаграмы для ўсеагульнага ведама;
 • перапрацоўка фанаграмы;
 • іншыя магчымыя спосабы выкарыстання фанаграмы.

Вытворца фанаграмы ці іншай праваўладальнік маюць права на атрыманне ўзнагароджання за кожны спосаб выкарыстання фанаграмы трэцімі асобамі, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных главой 4 Закона Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» і (або) дагаворам. Памер ўзнагароджання, якi выплачваецца вытворцу фанаграмы ці іншаму праваўладальніку за выкарыстанне фанаграмы, не можа быць нiжэйшым за памер, устаноўленага Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання або іншаму праваўладальніку належыць выключнае права на перадачу.

Выключнае права на перадачу азначае права арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання або іншага праваўладальніка выкарыстоўваць перадачу па сваім меркаванні ў любой форме і любым спосабам. Пры гэтым арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання або іншаму праваўладальніку належыць права дазваляць або забараняць іншым асобам выкарыстоўваць перадачу.

Выкарыстаннем перадачы прызнаюцца:

 • запіс перадачы;
 • прайграванне запісу перадачы;
 • распаўсюд запісу перадачы або асобнікаў запісу перадачы пры продажы ці іншай перадачы права ўласнасці. Калі асобнікі правамерна апублікаванай запісу перадачы ўведзеныя з дазволу арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання або іншага праваўладальніка ў грамадзянскі абарот на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь з дапамогай іх продажу ці іншай перадачы права ўласнасці, то дапускаецца іх далейшае распаўсюджванне на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь без згоды арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання або іншага праваўладальніка і без выплаты ім узнагароджання;
 • пракат асобнікаў запісу перадачы;
 • публічнае выкананне перадачы ў месцах з платным уваходам;
 • перадача ў эфір ці перадача па кабелю іншай арганізацыяй эфірнага або кабельнага вяшчання;
 • паведамленне перадачы для ўсеагульнага ведама;
 • іншыя магчымыя спосабы выкарыстання перадачы.

Выключнае права на перадачу арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання не дзейнічае, калі:

 • запіс перадачы была праведзена са згоды арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання;
 • прайграванне запісу перадачы ажыццяўляецца ў тых жа мэтах, для якіх была праведзена яе запіс, у адпаведнасці з абмежаваннямі, усталяванымі Законам Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах».

Арганізацыя эфірнага або кабельнага вяшчання ці іншай праваўладальнік маюць права на атрыманне ўзнагароджання за кожны спосаб выкарыстання перадачы трэцімі асобамі, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных главой 4 Закона Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» і (або) дагаворам. Памер ўзнагароджання, якi выплачваецца арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання або іншаму праваўладальніку за выкарыстанне перадачы, не можа быць нiжэйшым за памер, устаноўленага Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

Асабістыя немаёмасныя правы выканаўцы ахоўваюцца бестэрмінова.

Выключнае права на выкананне дзейнічае на працягу пяцідзесяці гадоў з моманту ажыццяўлення выканання, альбо першага запісу выканання, альбо першай перадачы выканання ў эфір, або па кабелі, ці іншым спосабам паведамленні для ўсеагульнага ведама.

Выключнае права на фанаграму дзейнічае на працягу пяцідзесяці гадоў з моманту першага апублікавання фанаграмы або на працягу пяцідзесяці гадоў пасля яе першай запісы, калі фанаграма не была апублікаваная на працягу гэтага тэрміну.

Выключнае права на перадачу арганізацыі эфірнага або кабельнага вяшчання дзейнічае на працягу пяцідзесяці гадоў адпаведна з моманту ажыццяўлення перадачы ў эфір ці з моманту ажыццяўлення перадачы па кабелю.

Падлік тэрмінаў, названых вышэй, пачынаецца з 1 студзеня года, наступнага за годам, у якім меў месца юрыдычны факт, які з’яўляецца падставай для пачатку плыні адпаведнага тэрміну.

Заканчэнне тэрміну дзеяння выключнага права на аб’екты сумежных правоў азначае пераход гэтых аб’ектаў у грамадскі набытак.

Аб’екты сумежных правоў, якім на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ахова ніколі не прадастаўлялася, таксама лічацца якія перайшлі ў грамадзкі набытак.

Аб’екты сумежных правоў, якія перайшлі ў грамадзкі набытак, могуць свабодна выкарыстоўвацца любым фізічным або юрыдычнай асобай без выплаты ўзнагароджання. Пры гэтым павінны выконвацца асабістыя немаёмасныя правы выканаўцаў.

Выключнае права на аб’екты сумежных правоў пераходзіць па спадчыне або ў парадку iншага правапераемства, калі іншае не прадугледжана Законам Рэспублікі Беларусь «Об авторском праве и смежных правах».

Ахова асабістых немаёмасных правоў выканаўцаў пасля іх смерці ажыццяўляецца без абмежавання тэрміну іх спадкаемцамі або выканаўцамі завяшчання, а пры іх адсутнасці - ўпаўнаважаным рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, якія праводзяць дзяржаўную палітыку і што рэалізуюць функцыю дзяржаўнага рэгулявання ў сферы аховы правоў на аб’екты інтэлектуальнай уласнасці.


Дагаворы ў сферы стварэння і выкарыстання аб’ектаў сумежных правоў

Вверх