Адно акно: +375 (17) 272 98 43
Кансультацыі па аб’ектам ПУ: +375 (17) 272 97 14

Конкурс сярод моладзі на лепшую працу ў сферы інтэлектуальнай уласнасці

Нацыянальны цэнтр інтэлектуальнай уласнасці (далей - Цэнтр) аб'яўляе аб правядзенні конкурсу сярод моладзі на лепшую працу ў сферы інтэлектуальнай уласнасці ў 2022-2023 навучальным годзе (далей - конкурс).

Конкурс праводзіцца Цэнтрам як добраахвотнае грамадскае мерапрыемства ў мэтах:

 • прыцягнення ўвагі грамадскасці да пытанняў інтэлектуальнай уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь;
 • папулярызацыі навукі ў сферы інтэлектуальнай уласнасці сярод моладзі;
 • садзейнічання фарміраванню навуковага і кадравага патэнцыялу Рэспублікі Беларусь для забеспячэння эфектыўнага кіравання інтэлектуальнай уласнасцю.

Тэрмін падачы конкурсных заявак: з 9 студзеня па 15 верасня 2023 г.


Асноўнымі задачамі конкурсу з’яўляюцца:

 • прыцягненне моладзі да даследавання актуальных пытанняў прававой аховы і выкарыстання аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці;
 • выяўленне і заахвочванне моладзі, якая праяўляе цікавасць да кіраўніцкіх, эканамічных, падатковых і бухгалтарскіх аспектаў інтэлектуальнай уласнасці.

Удзельнікамі конкурсу з'яўляюцца навучэнцы каледжаў, студэнты вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь першай і другой ступеняў адукацыі, а так жа выпускнікі каледжаў і вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь, якія скончылі навучанне ў год правядзення конкурсу або ў год, які папярэднічае году правядзення конкурсу.

Конкурс праводзіцца па наступных намінацыях:

 • «Лепшая магістарская дысертацыя ў сферы інтэлектуальнай уласнасці»;
 • «Лепшая дыпломная работа ў сферы інтэлектуальнай уласнасці»;
 • «Лепшая курсавая праца ў сферы інтэлектуальнай уласнасці»;
 • «Лепшы артыкул у сферы інтэлектуальнай уласнасці».

На конкурс у намінацыі «Лепшая магістарская дысертацыя ў сферы інтэлектуальнай уласнасці», «Лепшая дыпломная праца ў сферы інтэлектуальнай уласнасці» і «Лепшая курсавая праца ў сферы інтэлектуальнай уласнасці» прадстаўляюцца самастойна выкананыя магістарскія дысертацыі, дыпломныя і курсавыя работы адпаведна, якія прайшлі ва ўстаноўленым парадку абарону ў год правядзення конкурсу або ў год, папярэдні годзе правядзення конкурсу, але не прымалі ўдзел у конкурсе.

На конкурс у намінацыю «Лепшы артыкул у сферы інтэлектуальнай уласнасці» прадстаўляюцца самастойна падрыхтаваныя і раней не апублікаваныя артыкулы.

Працы, пазначаныя вышэй, называюцца конкурсная праца, калі не пазначана іншае.

Ад аднаго ўдзельніка ў адной намінацыі прадстаўляецца адна конкурсная праца.

Тэматыка прадстаўляюцца конкурсных работ ўключае актуальныя пытанні аховы, абароны і кіравання інтэлектуальнай уласнасцю, у тым ліку прававое забеспячэнне аб'ектаў права прамысловай уласнасці, аўтарскага права і сумежных правоў; эканамічныя аспекты інтэлектуальнай уласнасці; калектыўнае кіраванне маёмаснымі правамі аўтараў і іншых праваўладальнікаў; патэнтна-інфармацыйнае забеспячэнне сістэмы інтэлектуальнай уласнасці і іншыя пытанні ў сферы інтэлектуальнай уласнасці.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы:

 • в отношении номинаций «Лучшая магистерская диссертация в сфере интеллектуальной собственности», «Лучшая дипломная работа в сфере интеллектуальной собственности» «Лучшая курсовая работа в сфере интеллектуальной собственности»:

 • заявление на участие в конкурсе;

  копия магистерской, дипломной либо курсовой работы;

  копия отзыва научного руководителя;

  копия рецензии (за исключением курсовой работы);

  материалы или их копии, подтверждающие апробацию результатов магистерской, дипломной или курсовой работы (при наличии);

  справка (отчет) о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований с использованием автоматизированной системы Антиплагиат (например, в программе аntiplagiarizm.net 4.96.00, shingle – 3, проверка глубокая, сайт: http://etxt.ru);

 • в отношении номинации «Лучшая статья в сфере интеллектуальной собственности»:

 • заявление на участие в конкурсе;

  статью, оформленную согласно требованиям к оформлению статьи на участие в конкурсе.

  копия отзыва научного руководителя;

  справка (отчет) о результатах проверки текстового документа на наличие заимствований в системе Антиплагиат (например, в программе аntiplagiarizm.net 4.96.00, shingle – 3, проверка глубокая, сайт: http://etxt.ru).

Конкурсные работы принимаются на белорусском и (или) русском языке.

Конкурсные работы, степень оригинальности которых составляет менее 50 %, к участию в конкурсе не допускаются.

Для участия в конкурсе участники представляют в Центр заявку.

 • Заявка представляется в печатной или электронной форме.
 • В печатной форме заявка подается в Центр непосредственно или направляется по почте по адресу: 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

  В электронной форме заявка подается на электронный адрес ncip@ncip.by Центра (с пометкой «На конкурс»).

  Заявка, представляемая в электронной форме, должна быть заархивирована (допустимые форматы ZIP, RAR). Архив должен включать только одну заявку для одной конкурсной работы.

 • Архив должен включать заявку, которая представляет собой пакет документов, содержащий файлы следующего формата:
 • заявление на участие в конкурсе в графическом формате (jpg, jpeg, tiff, bpm, pdf);

  копии материалов, подтверждающие апробацию, при их наличии, в графическом формате (jpg, jpeg, tiff, bpm, pdf);

  текст конкурсной работы в текстовом формате (doc или docx);

  копию отзыва научного руководителя для магистерской диссертации, дипломной, курсовой работы в графическом формате (jpg, jpeg, tiff, bpm, pdf);

  копию рецензии для магистерской диссертации, дипломной работы в графическом формате (jpg, jpeg, tiff, bpm, pdf);

  копию статьи в графическом формате (jpg, jpeg, tiff, bpm, pdf).

  Текст конкурсной работы, представляемой на конкурс в печатной форме, дублируется на электронный адрес Центра (с пометкой «Электронная версия конкурсной работы») в текстовом формате (doc или docx). Также указывается фамилия, собственное имя и отчество (если таковое имеется) участника и название конкурсной работы.

 • Заявки, представленные с нарушением порядка и срока их представления, конкурсной комиссией не рассматриваются.
 • Ответственность за достоверность представленных в заявке сведений, качество и правильность оформления представленных конкурсных работ несет участник, направивший данную работу на конкурс.
 • Представленные на конкурс документы его участникам не возвращаются.

Внимание! Для того чтобы убедиться, что Центром получена электронная заявка на участие в конкурсе Вам следует перед отправкой электронной почты включить в настройках компьютера режим «Уведомление о прочтении», а также через несколько дней после отправки перезвонить по тел. +375 (17) 373 10 91.

Информация об итогах проведения конкурса публикуется в научно-практическом журнале «Интеллектуальная собственность в Беларуси», а также размещается на официальном сайте Центра в глобальной компьютерной сети «Интернет».

Победители конкурса награждаются дипломами Центра. Решением конкурсной комиссии победители конкурса могут быть награждены специальными призами и подарками, в числе которых:

 • участие в осуществляемой Центром научно-исследовательской деятельности в сфере интеллектуальной собственности;
 • участие в научно-практических семинарах и международных конференциях в сфере интеллектуальной собственности;
 • размещение с согласия победителя конкурса статьи конкурсной работы на официальном сайте Центра в глобальной компьютерной сети «Интернет», а также возможна публикация в научно-практическом журнале «Интеллектуальная собственность в Беларуси».

Награждение победителей конкурса, как правило, приурочивается к празднованию Международного дня интеллектуальной собственности – 26 апреля.

Па пытаннях удзелу ў конкурсе просім звяртацца ў навукова-адукацыйны аддзел Цэнтра па тэлефонах +375 (17) 373 10 91, +375 (17) 272 99 02.


Вверх