Адно акно: +375 (17) 272 98 43
Кансультацыі па аб’ектам ПУ: +375 (17) 272 97 14

Рэдакцыя навукова-практычнага часопіса «Інтэлектуальная ўласнасць у Беларусі» запрашае да супрацоўніцтва аўтараў (прафесарска-выкладчыцкі склад, аспірантаў і магістрантаў вышэйшых навучальных устаноў, навуковых работнікаў Рэспублікі Беларусь і замежных краін у сферы інтэлектуальнай уласнасці) для напісання і апублікавання навуковых і навукова-практычных артыкулаў.

Для апублікавання артыкула ў часопісе неабходна накіраваць па электроннай пошце isbelarus@ncip.by наступныя дакументы:

1. Артыкул (фармат .doc (MS Word 2003); для формул - у формульным рэдактары Word.

2. Рэцэнзію аб рэкамендацыі артыкула да апублікавання.

3. Партрэтнае фота аўтара(аў) артыкула.

4. Выявы, якія выкарыстоўваюцца ў артыкуле, падаюцца асобнымі файламі з пашырэннем .jpg і дазволам 300 dpi. (пры наяўнасці).

5. Аўтарскі дагавор, падпісаны аўтарам(амі), прадастаўляецца ў папяровым выглядзе па адрасе: вул. Казлова, 20, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь, 220034 (у двух экзэмплярах).

1. Артыкул павінен быць аб'ёмам не менш за 6 старонак (уключаючы спіс літаратуры). У выпадку, калі аб'ём перавышае 13 старонак, рэдакцыя мае права падзяліць артыкул на часткі.

2. Мовы публікуемых матэрыялаў – руская, беларуская. Прымаюцца матэрыялы на англійскай мове ў перакладзе на рускую (беларускую) мову (на іншых замежных мовах у перакладзе на рускую (беларускую) мову па ўзгадненні з адказным рэдактарам часопіса).

3. Правілы афармлення: усе палі - 20 мм, шрыфт - Times New Roman 14 пт, адзінарны міжрадковы інтэрвал, абзацны водступ – 1,25 см. Выраўноўванне тэксту – па шырыні. У табліцах і ілюстрацыях дапускаецца памяншэнне памеру шрыфта да 12.

4. Артыкул павінен утрымліваць наступныя абавязковыя элементы, якія размяшчаюцца праз пропуск радка:

- УДК;

- назву артыкула, якая адлюстроўвае яго асноўную ідэю;

- прозвішча, імя, імя па бацьку аўтара(аў) артыкула з указаннем месца працы (вучобы), пасады, вучонай ступені, вучонага звання, нумара тэлефона (рабочага і хатняга) і электроннага адрасу (e-mail);

- анатацыю - кароткі змест артыкула (8-10 радкоў) (на рускай (беларускай) і англійскай мовах) (кегель 12);

- ключавыя словы (5-8 слоў ці словазлучэнняў, якія адлюстроўваюць сутнасць матэрыялу) (на рускай (беларускай) і англійскай мовах) (кегель 12);

- тэкст матэрыялу (увядзенне, якое змяшчае кароткі агляд літаратуры па разгляданай праблеме, круг раней не вырашаных пытанняў, асноўную мэту працы; асноўную частку, падрабязна асвятляе разгляданыя пытанні; заключэнне з выразна сфармуляванымі высновамі);

- спіс літаратуры, аформлены ў адпаведнасці з пастановай Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 28 лютага 2014 г. № 3 «Аб зацвярджэнні інструкцыі аб парадку афармлення кваліфікацыйнай навуковай працы (дысертацыі) на саісканне вучоных ступеняў кандыдата і доктара навук, аўтарэферата і публікацый па тэме дысертацыі».

- прыклады афармлення спісу літаратуры

5. Спасылкі нумаруюцца паводле парадку цытавання ў тэксце. Парадкавыя нумары спасылак павінны быць напісаны ўнутры квадратных дужак (напрыклад, [1], [2, с. 15]). Выкарыстанне аўтаматычных канцавых і звычайных зносак не дапускаецца.

Прадстаўляючы матэрыял для публікацыі ў часопісе, аўтар(ы) гарантуе(юць) дакладнасць усіх звестак пра сябе, адсутнасць плагіяту і іншых формаў неправамернага запазычання ў рукапісы твора, належнае афармленне ўсіх запазычанняў тэксту, табліц, схем, ілюстрацый.

У выпадку выяўлення рэдакцыяй часопіса неадпаведнасці матэрыялаў названым патрабаванням аўтару(ам) можа быць прапанавана дапрацаваць (перапрацаваць) матэрыял з улікам заўваг і прапаноў альбо адмоўлена ў публікацыі.

Рэдакцыя пакідае за сабой права на рэдакцыйныя змены, не скажаючы асноўны змест артыкула.

За апублікаванне матэрыялаў плата не спаганяецца. Ганарар аўтару(ам) за публікацыю не выплачваецца.


Аўтарскі дагавор

Дагавор для суаўтараў

  Дадатковая інфармацыя
па афармленні навуковых прац
(артыкулаў)


Па ўзнікшых пытаннях можна звярнуцца ў рэдакцыйна-выдавецкі аддзел кіравання навукова-адукацыйнай і выдавецкай дзейнасці НЦІУ па тэлефонах +375 (17) 272 94 36, +375 (17) 272 94 78 
або выкарыстаць E-mail:  
isbelarus@ncip.by

Вверх