Адно акно: +375 (17) 272 98 43
Кансультацыі па аб’ектам ПУ: +375 (17) 272 97 14
28.03.2022

Прадстаўлены нумар часопіса прысвечаны стратэгіі Рэспублікі Беларусь у сферы інтэлектуальнай уласнасці да 2030 года, добраахвотнай рэгістрацыі і дэпаніраванню аб'ектаў аўтарскага права, актуальным праблемам развіцця інстытута аўтарскага права і сумежных правоў у заканадаўстве Рэспублікі Беларусь і іншым актуальным тэмах.

Рубрыка «НОВАЕ Ў ЗАКАНАДАЎСТВЕ»

«Стратэгія Рэспублікі Беларусь у сферы інтэлектуальнай уласнасці да 2030 году: кароткі агляд»

Наталля НОВІКАВА, намеснік начальніка упраўлення прававога і кадравага забеспячэння Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці.

У адпаведнасці з абзацам чацвёртым п. 2 арт. 4 Закона Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2018 г. № 130-З «Аб нарматыўных прававых актах» стратэгіі адносяцца да ненарматыўных прававых актаў. Разам з тым рэалізацыя палажэнняў Стратэгіі да 2030 года мае агульнадзяржаўнае значэнне і накіравана на забеспячэнне асноўных прыярытэтаў сацыяльна-эканамічнай і культурнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.

У адпаведнасці з п. 1 ст. 16 Закона Рэспублікі Беларусь ад 17 ліпеня 2018 г. № 130-З «Аб нарматыўных прававых актах» Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь прымае пастановы па пытаннях, якія не могуць быць вырашаны міністэрствамі, іншымі рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі самастойна або сумесна з іншымі міністэрствамі, іншымі рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі органамі.

У гэтай сувязі было прынята рашэнне аб падрыхтоўцы праекта менавіта такога прававога акта, як пастанова Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь, якое прадугледжвае зацвярджэнне Стратэгіі да 2030 года.

Рубрыка «АКТУАЛЬНЫЯ ТЭМЫ»

«Стымуляванне стварэння і выкарыстання аб'ектаў права прамысловай уласнасці»

Таццяна КАВАЛЕЎСКАЯ, начальнік упраўлення прававога і кадравага забеспячэння Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці.

Апісваецца існуючая ў Рэспубліцы Беларусь сістэма мер стымулявання стварэння і выкарыстання аб'ектаў права прамысловай уласнасці, выкладаюцца прапановы па іх удасканаленні, у тым ліку з улікам станоўчага вопыту замежных краін.

«Добраахвотная рэгістрацыя і дэпанаванне аб'ектаў аўтарскага права ў Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці»

Вольга ІЛЬІНА, вядучы спецыяліст аддзела заканадаўства ў сферы аўтарскага і сумежных правоў упраўлення прававога і кадравага забеспячэння Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці.

Вікторыя ШАДРЫНА, спецыяліст аддзела заканадаўства ў сферы аўтарскага і сумежных правоў кіравання прававога і кадравага забеспячэння Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці.

Дадзены артыкул прысвечаны пытанням добраахвотнай рэгістрацыі і дэпанавання аб'ектаў аўтарскага права ў Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці. Аўтары раскрываюць сутнасць добраахвотнай рэгістрацыі і дэпанавання і параўноўваюць іх з іншымі спосабамі даказвання прыналежнасці аўтарскага права. Акрамя таго, у артыкуле падрабязна выкладзены парадак аказання дадзенай паслугі ў Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці і яе перавагі для заяўнікаў.

Рубрыка «ІНАВАЦЫІ»

«Прававая прырода інавацый у кантэксце неабходнасці ўдасканалення тэрміналагічнага апарата Закона «Аб дзяржаўнай інавацыйнай палітыцы і інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь»

Наталля БАНДАРЭНКА, Беларускі дзяржаўны універсітэт, кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, загадчык кафедры, доктар юрыдычных навук, прафесар.

Юрый КАНАНЕВІЧ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, старшы выкладчык.

Існуючае ў грамадстве, эканамічнай і прававой дактрыне некарэктнае разуменне паняццяў «інавацый», «інавацыйнай дзейнасці» і інш. прыводзіць да практычных праблем, якія ўзнікаюць у сувязі з укараненнем рэальных інавацый. У якасці інавацый нярэдка падаюцца ўсяго толькі новыя спосабы інтэрпрэтацыі ўжо існуючых дасягненняў. Асноўную прычыну такога становішча рэчаў аўтары бачаць у недасканаласці Закона Рэспублікі Беларусь ад 10 ліпеня 2012 г. № 425-З «Аб дзяржаўнай інавацыйнай палітыцы і інавацыйнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь», у сувязі з чым уносяцца канкрэтныя прапановы па яго ўдасканаленню ў частцы тэрміналагічнага апарата.

Рубрыка «АЎТАРСКАЕ ПРАВА І СУМЕЖНЫЯ ПРАВЫ»

«Крытэрый творчасці ў аўтарскім праве»

Кіра КАСЬЯНАВА, адвакат, Мінская гарадская калегія адвакатаў.

Адмежаванне аб'ектаў аўтарскага права ад іншых выяўленых у аб'ектыўнай форме вынікаў інтэлектуальнай дзейнасці адбываецца па крытэры творчасці. Разам з тым заканадаўства ні адной з дзяржаў не дае вызначэння творчасці або яго прыкмет. Гэта ключавая праблема правапрымяняльнай практыкі, крытэрый творчасці выводзіць масу твораў з-пад аховы аўтарскім правам, спараджае беспакаранасць камерцыйнага выкарыстання вынікаў чужой інтэлектуальнай працы без дазволу і прыводзіць да знішчэння стымулаў творчай дзейнасці аўтараў. У артыкуле ўтрымліваюцца прапановы па змене заканадаўства, якія дазваляюць пазбегнуць негатыўных наступстваў ад нявызначанасці крытэрыя творчасці і абараніць інтарэсы аўтараў у выпадках свядомага для парушальніка выкарыстання вынікаў чужой інтэлектуальнай працы.

«Актуальныя праблемы развіцця інстытута аўтарскага права і сумежных правоў у заканадаўстве Рэспублікі Беларусь»

Сяргей ЛОСЕЎ, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік, Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь.

Аўтар пазначае ключавыя праблемы, якія стаяць перад інстытутам аўтарскага права і сумежных правоў. На падставе аналізу нормаў дзеючага заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб аўтарскім праве і сумежных правах, замежнага вопыту прававога рэгулявання і палажэнняў прававой дактрыны аўтар прыходзіць да высновы аб неабходнасці сістэмнага перагляду нормаў заканадаўства ў гэтай сферы.

Рубрыка «АБАРОНА ПРАДУКЦЫІ»

«Абарона прадукцыі беларускіх вытворцаў таварнымі знакамі на сусветным рынку»

Юрый НЕЧАПУРЭНКА, начальнік навукова-інавацыйнага аддзела ўстановы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта «Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем», кандыдат хімічных навук.

У артыкуле выкананы аналіз аховы таварнай прадукцыі і паслуг беларускіх вытворцаў на сусветных рынках з выкарыстаннем нацыянальнай і міжнароднай працэдуры рэгістрацыі таварных знакаў. Асаблівая ўвага нададзена дзяржавам-членам Еўразійскага эканамічнага саюза, а таксама краінам, у якія Рэспублікі Беларусь ажыццяўляе экспарт тавараў і паслуг. Зроблена выснова аб тым, што дзякуючы мэтанакіраванай рэалізацыі дзяржаўнай, галіновай і карпаратыўнай палітыкі ў сферы інтэлектуальнай уласнасці адбылося значнае пашырэнне маштабаў і геаграфіі прававой аховы тавараў і паслуг нацыянальных вытворцаў на міжнародных рынках з выкарыстаннем нацыянальнай і міжнароднай працэдуры рэгістрацыі таварных знакаў.

Рубрыка «МОЛАДЗЬ І НАВУКА»

«Інтэлектуалізацыя вытворчасці як драйвер лічбавай трансфармацыі эканомікі Рэспублікі Беларусь»

Ніна СТОМА, 4-й курс, СНІУ «Инноватика», УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт».

У цяперашні час да такіх традыцыйных рэсурсаў, як праца, зямля, капітал, далучаюцца інтэлектуальныя рэсурсы. У сучасным свеце менавіта ад ступені развіцця і выкарыстання інтэлектуальных рэсурсаў, а таксама ад укаранення лічбавых тэхналогій залежыць эфектыўнасць і «выжывальнасць» эканомікі і грамадства.

У рубрыцы «ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ ЎЛАСНАСЦЬ У ЛІЧБАХ. ВЫНІКІ 2021 г.» апублікаваны падрабязны аналіз дзейнасці Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці ў 2021 годзе.

Запрашаем да супрацоўніцтва аўтараў (прафесарска-выкладніцкі склад, аспірантаў і магістрантаў вышэйшых навучальных устаноў, навуковых работнікаў Рэспублікі Беларусь і замежных краін у сферы інтэлектуальнай уласнасці) для напісання і апублікавання навуковых і навукова-практычных артыкулаў.

Вы можаце аформіць падпіску на часопіс «Інтэлектуальная ўласнасць у Беларусі» (падпісныя індэксы ў каталогах «Белпошта»: 009212 (ведамасная), 00921 (індывідуальная):

у аддзяленнях паштовай сувязі РУП «Белпошта»;
праз сістэму «Інтэрнэт-падпіска»;
на сайце РУП «Белпошта» www.belpost.by;
пры дапамозе плацежна-даведачных тэрміналаў;
дома.

Таксама фізічныя асобы могуць аформіць падпіску на PDF-версію часопіса на сайце ТАА «Электронныя сістэмы і сэрвісы» belpressa.by.

Больш падрабязная інфармацыя аб часопісе размешчана на афіцыйным сайце Нацыянальнага цэнтра інтэлектуальнай уласнасці па спасылцы.


Фота: freepik.com
Вверх