Адно акно: +375 (17) 272 98 43
Кансультацыі па аб’ектам ПУ: +375 (17) 272 97 14

Дагавор саступкі выключнага права

Па дагаворы ўступкі выключнага права адзін бок (праваўладальнік) адчужае выключнае права на аб’ект аўтарскага права ў поўным аб’ёме іншаму баку на ўвесь тэрмін дзеяння аўтарскага права

Калі дагаворам уступкі выключнага права не прадугледжана іншае, выключнае права на аб’ект аўтарскага права пераходзіць ад праваўладальніка да іншай баку (новаму праваўладальніку) з моманту заключэння дагавора.

Дагавор уступкі выключнага права павінен утрымліваць умову аб памеры ўзнагароджання або аб парадку яго вызначэння або прамое ўказанне на бязвыплатнасць.

Дагавор саступкі выключнага права заключаецца ў пісьмовай форме.

Ліцэнзійны дагавор

Па ліцэнзійнаму дагавору праваўладальнік (ліцэнзіяр) прадастаўляе карыстальніку (ліцэнзіяту) дазвол выкарыстоўваць адпаведны аб’ект аўтарскага права.

Ліцэнзіят можа выкарыстоўваць аб’ект аўтарскага права спосабамі, якія прама прадугледжаны ліцэнзійным дагаворам.

Па дагаворы выключнай ліцэнзіі ліцэнзіяр дае ліцэнзіяту права выкарыстання аб’екта аўтарскага права пэўным спосабам і ў межах, устаноўленых дагаворам.

Пры гэтым ліцэнзіяр не мае права выкарыстоўваць і дазваляць іншым асобам выкарыстанне аб’екта аўтарскага права ў частцы, прадстаўленай ліцэнзіяту, але захоўвае права выкарыстоўваць і дазваляць іншым асобам выкарыстанне аб’екта аўтарскага права ў частцы, якая не прадастаўлена ліцэнзіяту.

Па дагаворы простая (вылучнай) ліцэнзіі ліцэнзіяр дае ліцэнзіяту права выкарыстання аб’екта аўтарскага права з захаваннем за ліцэнзіярам правы выкарыстання аб’екта аўтарскага права і права выдачы ліцэнзіі іншым асобам.

Ліцэнзійны дагавор мяркуецца выплатным, калі іншае не прадугледжана гэтым дагаворам. Ўзнагароджанне вызначаецца ў ліцэнзійным дагаворы ў працэнтах ад даходу за адпаведны спосаб выкарыстання аб’екта аўтарскага права альбо ў выглядзе фіксаванай сумы або іншым спосабам.

Ліцэнзійны дагавор павінен утрымліваць ўмовы аб тэрміне яго дзеяння і аб тэрыторыі, на якой дапускаецца выкарыстанне аб’екта аўтарскага права.

Ліцэнзіят мае права даць іншым асобам (сублицензиатам) права выкарыстоўваць аб’ект аўтарскага права толькі ў выпадку, калі гэта прама прадугледжана ліцэнзійным дагаворам, і ў межах паўнамоцтваў, прадастаўленых ліцэнзіяту гэтым дагаворам.

Ліцэнзійны дагавор павінен быць заключаны, па агульнаму правілу, у пісьмовай форме.

Заключэнне ліцэнзійнага дагавора аб прадастаўленні права выкарыстання камп’ютэрнай праграмы або базы дадзеных дапускаецца шляхам заключэння кожным ліцэнзіятам з адпаведным ліцэнзіярам дагавора далучэння, умовы якога выкладзены на набываным экзэмпляры камп’ютэрнай праграмы або базы дадзеных альбо на ўпакоўцы кожнага асобніка або прыкладзеныя да кожнаму асобніку. Пачатак выкарыстання такіх камп’ютэрнай праграмы або базы дадзеных ліцэнзіятам азначае яго згоду на заключэнне дагавора.

Аўтарскі дагавор

Аўтарскім дагаворам з’яўляецца ліцэнзійны дагавор, у якім у якасці ліцэнзіярам выступае аўтар твора.

У аўтарскім дагаворы павінны быць прадугледжаны канкрэтныя спосабы выкарыстання твора. У выпадку, калі аўтарскі дагавор з’яўляецца выплатным, у ім павінны прадугледжвацца памер аўтарскага ўзнагароджання або парадак вызначэння памеру аўтарскага ўзнагароджання за кожны спосаб выкарыстання творы, парадак і тэрміны яго выплаты.

У аўтарскім дагаворы могуць адсутнічаць ўмовы аб тэрміне яго дзеяння і пра тэрыторыю, на якой дапускаецца выкарыстанне творы.

Пры адсутнасці ў аўтарскім дагаворы ўмовы аб тэрміне яго дзеяння аўтарскі дагавор можа быць скасаваны аўтарам па заканчэнні трох гадоў з даты яго заключэння, калі ліцэнзіят будзе пісьмова апавешчаны пра гэта не менш чым за тры месяцы да скасавання дагавора.

Пры адсутнасці ў аўтарскім дагаворы ўмовы аб тэрыторыі, на якой дапускаецца выкарыстанне твору, дзеянне дагавора абмяжоўваецца тэрыторыяй Рэспублікі Беларусь.

Калі ў аўтарскім дагаворы аб прайграванні творы аўтарскае ўзнагароджанне вызначаецца ў выглядзе фіксаванай сумы, то ў дагаворы павінна быць ўстаноўлена максімальная колькасць прайграваных асобнікаў твору.

Калі аўтарскім дагаворам прадугледжана права ліцэнзіята на заключэнне сублицензионного дагавора, то ў аўтарскім дагаворы ўказваецца доля ад узнагароды, якi атрымлiваецца ліцэнзіятам ад сублицензiята, якую ліцэнзіят павінен выплачваць аўтару. Пры гэтым узнагароджанне, якое атрымлiвае аўтарам за выкарыстанне твору сублицензиятам, не можа быць менш ўзнагароджання, якое павінен выплачваць сам ліцэнзіят за адпаведны спосаб выкарыстання твору ў адпаведнасці з умовамі аўтарскага дагавора, калі іншае прама не прадугледжана аўтарскім дагаворам.

Аўтарскі дагавор аб выкарыстанні твору ў перыядычным друку можа быць заключаны ў вуснай форме

Дагавор аб стварэнні і выкарыстанні аб’екта аўтарскага права.

Аўтар можа прыняць на сябе па дагавору абавязацельства стварыць у будучыні твор і прадаставіць заказчыку, які не з’яўляецца яго наймальнікам, права выкарыстоўваць гэты твор.

Дагавор павінен вызначаць характар падлягаючага стварэнню твора, а таксама мэты небудзь спосабы яго выкарыстання.

Твор, стварэнне якога прадугледжана дагаворам, павінен быць перададзены заказчыку ў тэрмін, прадугледжаны дагаворам.

Калі аўтар не прадставіць заказчыку створаны твор у тэрмін, прадугледжаны дагаворам, ён абавязаны пакрыць прычыненую заказчыку рэальную шкоду, калі не дакажа, што парушэнне тэрміну адбылося не па яго віне.

Матэрыяльны аб’ект, у якім ўвасоблены твор, перадаецца заказчыку ва ўласнасць, калі іншае не прадугледжана дагаворам.

Дагавор павінен змяшчаць ўмову аб памеры ўзнагароджання за стварэнне твора або аб парадку яго вызначэння, а таксама ўмову аб парадку яго выплаты.

Дагавор можа прадугледжваць абавязацельства заказчыка выплаціць аўтару аванс у кошт прадугледжанага дагаворам ўзнагароджання за стварэнне твора.

Дагавор можа ўтрымліваць ўмову аб памеры ўзнагароджання за выкарыстанне твору або аб парадку яго вызначэння альбо аб бязвыплатным выкарыстанні твора.

Ўмовы дагавора, якія абмяжоўваюць аўтара ў стварэнні ў будучыні творы пэўнага роду альбо ў пэўнай вобласці, прызнаюцца несапраўднымі.

Дагавор, які абавязвае аўтара прадастаўляць заказчыку выключныя правы на любыя творы, якія ён створыць у будучыні, нікчэмны.

Дагавор аб стварэнні і выкарыстанні аб’екта аўтарскага права заключаецца ў пісьмовай форме.

Вверх